Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Door de bestelprocedure te doorlopen en uw betalingsopdracht goed te keuren gaat u akkoord met deze voorwaarden. Eventuele onjuistheden van door Helicopterfoto aan u geleverde producten of diensten dient u direct aan Helicopterfoto te melden. Helicopterfoto behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

PRIJZEN

De prijzen van de bestelde luchtfoto’s vindt u tijdens het bestelproces, voordat u tot daadwerkelijke betaling overgaat. De prijzen zoals vermeld worden binnen de looptijd van de bestelling niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

 

BETALING

Helicopterfoto maakt gebruik van ‘iDEAL’ als betaalmethode via de website. Het bedrag dient vooraf, bij opdracht, te worden voldaan. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Helicopterfoto is bijgeschreven is uw bestelling formeel ‘opdracht’. Bij onjuiste opgave van bankrekeningnummer of onterecht storneren zal de vordering ter verwerking worden aangeboden aan onze incasso service. Wij maken gebruik van de diensten van betalingsprovider Molie. Deze naam zult u ook tegenkomen op uw betalingsafschrift.

 

RESTRICTIE DOOR DEFENSIE

Het is in bepaalde gebieden slecht na toestemming van de Militaire Inlichtingendienst mogelijk luchtopnames te maken. Hierdoor kan soms een kleine vertraging ontstaan waarvan wij u op de hoogte zullen stellen. Mochten wij geen toestemming krijgen dan kunnen wij uw opdracht niet aannemen en zullen uw betaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugstorten.

 

RECHT VAN EIGENDOMSOVERDRACHT

Helicopterfoto levert op basis van recht van eigendomsoverdracht. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik in publicaties en andere uitingen waarin het door Helicopterfoto geleverde beeld wordt gebruikt. Klant is dus zelf aansprakelijk voor het gebruik van de beelden.

 

LEVERINGSTERMIJN

U kunt de bestelde en betaalde beelden gemiddeld binnen 2 a 3 weken downloaden op een afgeschermde internetpagina. Voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is de levertijd 1 week langer. Het kan voorkomen dat door drukte, weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken, de gemiddelde levertijd wordt overschreden. Helicopterfoto heeft hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

WERKGEBIED

Wij nemen uitsluitend opdrachten aan voor objecten die zich bevinden in Nederland.

 

PRIVACY GEWAARBORGD

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Helicopterfoto. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden, zoals het incidenteel benaderen van klanten met interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via de contactbutton. Uw gegevens worden onder geen beding verstrekt aan derden.

 

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Helicopterfoto gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan.